Poppy Teabag Holder

£2.99
Type: Tray
SKU: 5PP111
Size 11.8*9.2*1.2